Ridläger

 Runstenläger 2015 v.33

Lena, Maria och Anna anordnar varje år flera olika ridläger för barn och vuxna oavsett nivå och erfarenhet. Ridlägrena har blivit en härlig och väldigt populär tradition!  Det brukar vara ett dagridläger på Stora Wäsby i början av sommaren och tre fälttävlansläger på Årsta runsten de sista veckorna på sommarlovet. Den första veckan på Runsten är främst för vuxna och de andra två för ungdomar. Årsta Runsten har en enorm terrängbana med alla olika hindertyper och svårighetsgrader. Anläggningen har även ett stort ridhus, en dressyrbana samt en stor ridbana med fibersand som brukar vara hoppbanan på ridlägret. Kvällarna avslutas vanligtvis med teori eller någon rolig aktivitet!


DAGRIDLÄGER barn från 7 år på Stora Wäsby v.25  läs mer HÄR

TRÄNINGSLÄGER FÄLTTÄVLAN v.31 läs mer  HÄR

TERRÄNGTRÄNINGSLÄGER  dressyr, hopp, terräng på Runsten v.32 läs mer HÄR

TERRÄNGTRÄNINGSLÄGER dressyr, hopp, terräng på Runsten v.33 läs mer HÄR 

 

Välkomna !